Welkom

Uw stem

Als huurder hebt u een stem in het beleid van uw verhuurder. Om ervoor te zorgen dat die stem wordt gehoord, kunt u zich aansluiten bij de huurdersvereniging.

 

Onze huurdersvereniging is ook vertegenwoordigd in de Raad van Commissarissen (RvC). De RvC houdt toezicht op het functioneren van het bestuur van de Woonbouwvereniging.

 

Wij hebben regelmatig overleg met de Directie van de woningbouw vereniging St Willibrordus.


Energielabel

Er zijn enkele signalen ontvangen over onduidelijkheid over het energielabel van de huizen van onze verhuurder St Willibrordus. Daar zijn wij als huurdersverengiing nu mee bezig. Zodra wij meer weten zullen wij dat op deze website mededelen.

Indien uzelf vermoed dat het energielabel (en daarbij uw huurverhoging) niet klopt, wilt u dan contact met ons open nemen? Dit kan via ons Contactformulier of direct via info@hv-rozenstein.nl

Wat doet een huurdersvereniging voor u?

  • Informeert waar nodig de huurders
  • Vertegenwoordigt de huurders bij de Gemeente en in de Regio  
  • Fungeert als vraagbaak voor de huurders, de woningcorporatie, de gemeente Wassenaar, haar ambtenaren en de politiek
  • Ondersteunt acties die het belang van alle leden dienen.